Folkepension udbetales næste gang om 13 dage

Folkepension bliver udbetalt den sidste bankdag i hver måned
Lavet af
Se en oversigt over alle helligdage på Ugenr.dk