Efterløn udbetales næste gang om 9 dage

Efterlønnen overføres til din NemKonto den sidste bankdag i måneden
Lavet af
Se en oversigt over alle helligdage på Ugenr.dk