Efterløn udbetales næste gang på fredag

Efterlønnen overføres til din NemKonto den sidste bankdag i måneden
Lavet af
Se en oversigt over alle helligdage på Ugenr.dk