Dagpenge udbetales næste gang om 7 dage

Dagpenge overføres til din NemKonto den sidste bankdag i måneden
Lavet af
Se en oversigt over alle helligdage på Ugenr.dk