Dagpenge udbetales næste gang på fredag

Dagpenge overføres til din NemKonto den sidste bankdag i måneden
Lavet af
Se en oversigt over alle helligdage på Ugenr.dk